முன்பதிவு சம்பந்தமாக தொலைபேசி எண்: 9513508001 முன்பதிவு சம்பந்தமாக வங்கி தொலைபேசி எண்: 044-49076316 / 49076326 TNSTC App
 
"தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ கைபேசி செயலி கூகிள் பிளே ஸ்டோரில் (Google Play Store) கிடைக்கும். Download url: https://bit.ly/391KHPb"    " மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ள புதிய குளிரூட்டப்பட்ட படுக்கை வசதி பேருந்துகள், கழிப்பறை வசதியுடன் சொகுசு பேருந்துகள்& குளிரூட்டப்படாத படுக்கை வசதி பேருந்துகள்." . " முக்கிய நகரங்களில் இருந்து சென்னைக்கும் மற்றும் சென்னையில் இருந்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது ."
 
  தேடல் & பயணசீட்டு முன்பதிவு
பயணம் தேதி:
நேரம்:
பெரியவர்: ஆண்கள்: பெண்கள்:
குழந்தைகள்: ஆண்கள் பெண்கள்
சேவை வகுப்பு:
சிறந்த இடங்கள்
செய்தி குறிப்பு
சிறந்த இடங்கள்      
TNSTC Top Destinations TNSTC Top Destinations TNSTC Top Destinations TNSTC Top Destinations
கன்னியாகுமரி மெரினா கடற்கரை கடலூர் மீனாட்சி அம்மன் கோவில்
தகவல்
விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்
முன்பதிவு மையங்கள்
சிறப்பு சேவைகள்
பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை:
© TNSTC. All Rights Reserved.
முன்பதிவு சம்பந்தமாக தொலைபேசி எண்
9513508001
முன்பதிவு சம்பந்தமாக வங்கி தொலைபேசி எண்
044-49076316 / 49076326
 
Powered by:
www.radiantinfo.com