முன்பதிவு மையம்
தகவல்
விதிமுறைகள்
முன்பதிவு மையங்கள்
சிறப்பு சேவைகள்
 
  முகப்பு > தொடர்புக்கு
   தொடர்புக்கு
 
TNSTC முகவரி : அரசு விரைவு போக்குவரத்துக்குக் கழகம் தமிழ்நாடு லிமிடெட்.,
தலைமை அலுவலகம், திருவள்ளுவர் இல்லம்
பல்லவன் சாலை
சென்னை - 600002.
  மின்னஞ்சல் : commercial@tnstc.in
  முன்பதிவு சம்பந்தமாக மட்டும்/ தொலைபேசி உதவி எண் : 9513948001
  முன்பதிவு தொடர்புடைய வங்கி கேள்விகளுக்கு : 044-49076326 / 49076316.
pgsupport@billdesk.com
 
© TNSTC. All Rights Reserved.        
மையம்:
www.radiantinfo.com