முன்பதிவு மையம்
தகவல்
விதிமுறைகள்
முன்பதிவு மையங்கள்
சிறப்பு சேவைகள்
 
  முகப்பு > தொடர்புக்கு
   தொடர்புக்கு
 
TNSTC முகவரி : அரசு விரைவு போக்குவரத்துக்குக் கழகம் தமிழ்நாடு லிமிடெட்.,
தலைமை அலுவலகம், திருவள்ளுவர் இல்லம்
பல்லவன் சாலை
சென்னை - 600002.
  முன்பதிவு தொடர்பான கேள்விகள் : 9513948001
  முன்பதிவு தொடர்பான கேள்விகள் (மின்னஞ்சல்) : commercial@tnstc.org
  பிற சிக்கல்கள் தயவுசெய்து Arasubus.tn.gov.in வாடிக்கையாளர் சேவைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் : 18005991500
  முன்பதிவு தொடர்புடைய வங்கி கேள்விகளுக்கு : 044-49076326 / 49076316.
pgsupport@billdesk.com
  முன்பதிவு தொடர்புடைய பேசிஸ்பே வங்கி கேள்விகளுக்கு : 7305068045.
support@basispay.in
 
© TNSTC. All Rights Reserved.        
மையம்:
www.radiantinfo.com